flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

Історична довідка

Харківського районного суду Харківської області

смт. Покотилівка Харківського району Харківської області

 

 

          На підставі Закону Української РСР від 30 червня 1960 року «Про судоустрій Української РСР» у 1972 році був заснований Харківський народний суд Харківського району.                                                                                           У зв’язку з внесеними змінами від 17.06.1992 року до Закону України «Про судоустрій України» з 01.01.1993 року Харківський народний суд Харківського району перейменовано на Харківський районний суд Харківської області.                

          Верховною Радою України від 21.06.2001 року суттєво змінено Закон України «Про судоустрій України». Внаслідок змін до Закону України «Про судоустрій України»  Харківський районний суд Харківської області перейменовано у місцевий Харківський районний суд Харківської області, до теперішнього часу назва суду не змінювалась.                                           Харківський районний суд Харківської області розглядає цивільні, кримінальні, адміністративні справи, а також справи про адміністративні правопорушення у випадках та порядку, передбачених процесуальним законом. Харківський районний суд Харківської області є безструктурною організацією, дія якої поширюється на територію Харківського району Харківської області.        У серпні 2016 року проведено науково-технічне упорядкування справ відповідно до наказу від 18 червня 2015 року за № 1000/5 «Правил організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях» зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 22 червня 2015 за № 736/27181.      

         В результаті упорядкування укладено опис справ постійного зберігання (управлінська документація) за 1989-2015 роки, опис з кадрових питань (особового складу) за 1999-2015 роки, опис цивільних справ позовного провадження постійного зберігання за 1990-2011 роки, опис цивільних справ окремого провадження постійного зберігання за 2005-2011 роки, опис оригіналів судових рішень постійного зберігання по цивільним та кримінальним справам за 1990-2007 роки.

         До опису справ постійного зберігання (управлінська документація) увійшли такі документи: накази суду з основної діяльності, розпорядження голови суду, розпорядження та накази керівника апарату суду з основної діяльності, журнали реєстрації наказів з основної діяльності суду, річні статистичні звіти, штатний розпис суду, річні плани роботи суду, приймально-здавальні акти при зміні посадових та матеріально відповідальних осіб.

       До опису з кадрових питань (особового складу) увійшли такі документи: справи звільнених працівників, суддів, народних засідателів, присяжних.

         До опису цивільних справ постійного зберігання позовного провадження увійшли такі документи: цивільні справи позовного провадження.

         До опису цивільних справ постійного зберігання окремого провадження увійшли такі документи: цивільні справи окремого провадження.

        До опису справ постійного зберігання оригіналів судових рішень по цивільним та кримінальним справам увійшли такі документи: оригінали вироків, ухвал, постанов винесених по кримінальним справам та оригінали рішень, ухвал, постанов винесених по цивільним справам.

         Справи до описів включені за хронологічно-тематичним принципом, тобто по рокам, а в середині року – в алфавітному порядку.

        Так як в Харківському районному суді бухгалтерія не створювалася, ведення і зберігання бухгалтерських документів з 1989 року до 2002 року здійснювалось Головним територіальним управлінням юстиції в Харківській області, а з 2002 року і по теперішній час територіальним управлінням Державної судової адміністрації України в Харківській області.

         Всі документи переплетені, у доброму фізичному стані та знаходяться за адресою: смт. Покотилівка, вул. Сковороди, 18.

         Опис складається із заголовного аркуша, передмови, описувальних статей та засвідчувального аркуша.

         Повнота архівного фонду та фізичний стан справ суду задовільний.