flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

Звіт про роботу суду за перший квартал 2017 року

      Звітність      
             
Звіт місцевих загальних судів про розгляд судових справ
 
 
  перший квартал 2017 року  
      (період)      
             
             
             
             
Подають Терміни подання   Форма № 1 мзс  
          (квартальна)   
місцеві загальні суди – територіальному управлінню Державної судової адміністрації України до 5 числа після звітного періоду        
          ЗАТВЕРДЖЕНО  
        Наказ Державної судової адміністрації України
територіальні управління Державної судової  до 10 числа після звітного періоду  від 09.03.2017 № 311
адміністрації Укрїни – Державній судовій      
адміністрації України; копію – органу державної   
статистики за своїм місцезнаходженням   
         
             
             
             
             
             
             
             
             
             
Респондент:            
             
Найменування: Харківський районний суд Харківської області
             
Місцезнаходження: 62458,с. Покотилівка,вул. Сковороди 18
   
 
(поштовий індекс, область /АР Крим, район, населений пункт, вулиця /провулок, площа тощо)
             
 
(№ будинку /корпусу, № квартири /офісу)
           

 

Розділ 1. Загальні показники здійснення судочинства судом першої інстанції     
Найменування показника  № рядка Перебувало в провадженні  справ і матеріалів Розглянуто справ і матеріалів Залишок нерозглянутих справ і матеріалів на кінець звітного періоду
усього  у тому числі 
надійшло у звітному періоді з них після скасування судового рішення судом апеля-ційної чи касаційної інстанції (з гр.2) усього   у т.ч. задоволено усього  в т. ч.  не розгля-нутих понад 1 рік
А В 1 2 3 4 5 6 7
кримінальне судочинство Справи кримінального провадження           1 519 125 4 61 х 458 230
Клопотання, скарги, заяви під час досудового розслідування (слідчі судді) 2 444 425 2 387 344 57  
Справи в порядку надання міжнародної правової допомоги 3              
Справи в порядку виконання судових рішень 4 256 239 1 149 132 107  
Справи про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами 5 2 1       2  
Заяви про відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження 6              
Кримінальні справи, матеріали (КПК 1960 р.) 7 20     1   19 19
Інші (не зазначені  в рядках 1-7) 8              
УСЬОГО    9 1 241 790 7 598 476 643 249
адміністративне судочинство Позовні заяви, подання  10 67 32   30 8 37 1
  у тому числі справ 11 51 17   17 8 34 1
Заяви про забезпечення доказів, позову до подання позовної заяви 12              
Справи в порядку виконання судових рішень 13 5     3 1 2  
Справи про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами 14              
Заяви про відновлення втраченого судового провадження 15              
Доручення судів України/іноземних судів 16              
УСЬОГО    17 72 32 0 33 9 39 1
цивільне судочинство Заяви про видачу/скасування судового наказу 18 85 52   49 28 36 5
Заяви про забезпечення доказів, позову до подання позовної заяви 19              
Позовні заяви 20 1 724 744 7 632 376 1 092 169
  у тому числі справ позовного провадження 21 1 362 399 7 453 376 909 169
Заяви окремого провадження 22 132 69   75 55 57 2
  у тому числі справ окремого провадження 23 104 46   75 55 29 2
Заяви про перегляд заочного рішення 24 24 10   20 2 4 2
Заяви про перегляд рішень, ухвал суду чи судових наказів у зв’язку з нововиявленими обставинами 25 4 1   1   3  
Заяви про відновлення втраченого судового провадження 26 3 1   3      
Скарги на дії або бездіяльність виконавчої служби 27 21 5   14 1 7  
Клопотання, заяви, подання у порядку виконання судових рішень та рішень інших органів (посадових осіб) 28 83 55   43 15 40  
Клопотання про визнання та звернення до виконання рішення іноземного суду, що підлягає примусовому виконанню / що не підлягає примусовому виконанню 29 1 1       1  
Доручення судів України / іноземних судів 30 4 2   2   2  
Заяви про скасування рішення третейського суду, про видачу виконавчого листа про примусове виконання рішення третейського суду 31              
УСЬОГО    32 2 081 940 7 839 477 1 242 178
адміністративні правопорушення Справи  про адміністративні правопорушення 33 610 582   436 х 174  
у тому числі щодо корупційних правопорушень 34 22 22     х 22  
Справи у порядку виконання постанов у справах про адміністративні правопорушення 35 2 2   1 1 1  
УСЬОГО    36 612 584 0 437 1 175 0
УСЬОГО (сума рядків 9, 17, 32, 36) 37 4 006 2 346 14 1 907 963 2 099 428
Розділ 2.  Оперативність розгляду справ      
Найменування показника № рядка Кількість
кримінальне судочинство Кількість  справ, в яких зупинено провадження 1 74
  у тому числі у зв'язку з розшуком 2 74
Кількість справ, в яких провадження на кінець звітного періоду не зупинено 3 403
з них  не призначено до підготовчого провадження понад 5 діб 4  
не розглядаються більше 10 діб з дня постановлення ухвали про призначення судового розгляду 5  
не розглянуто в строк понад 6 місяців до 1 року 6 78
понад 1 рік до 2 років 7 117
понад 2 роки 8 113
Загальна кількість нерозглянутих матеріалів кримінального провадження, за якими особи тримаються під вартою і рахуються за судами понад 6 місяців матеріалів 9 17
осіб 10 25
Причини відкладення розгляду  Нездійснення доставки до суду обвинуваченого, який тримається під вартою 11 2
Неприбуття обвинуваченого 12 43
Хвороба обвинуваченого 13 1
Неприбуття прокурора 14 2
Неприбуття захисника 15 16
Неприбуття свідків, потерпілих 16 37
Неприбуття інших учасників кримінального провадження 17 1
Інші підстави 18 139
Заходи, вжиті судами для підвищення оперативності розгляду  Застосовано судом привід обвинуваченого   19 69
         з них кількість матеріалів, у яких не виконано привід   20 38
Застосовано судом привід свідка   21 21
         з них кількість матеріалів, у яких  не виконано привід   22 10
Накладено грошове стягнення (осіб)   23  
Змінено обвинуваченому запобіжний захід на взяття під варту     24  
Вжито інших заходів   25  
адміністративне судочинство Справи, у яких відкладено розгляд та не закінчено провадження на кінець звітного періоду (усього): 26 29
у зв'язку з неявкою одного з учасників процесу, що беруть участь у справі 27 23
через невручення судових повісток 28 4
інші підстави 29 19
прокурора 30  
інших учасників процесу 31 6
з них у строк  понад 6 місяців до 1 року  32 5
понад 1 рік до 2 років 33  
понад 2 роки 34 1
Кількість постановлених ухвал щодо застосування заходів процесуального примусу  35 0
у тому числі у вигляді попередження 36  
видалення із залу засідання 37  
тимчасового вилучення доказів для дослідження судом 38  
привід 39  
цивільне  судочинство Справи, у яких відкладено розгляд та не закінчено провадження на кінець звітного періоду (усього): 40 888
у зв'язку з неявкою одного з учасників процесу, що беруть участь у справі 41 671
через невручення судових повісток 42 519
інші підстави 43 152
прокурора 44  
інших учасників процесу 45 217
з них у строк  понад 6 місяців до 1 року  46 207
понад 1 рік до 2 років 47 126
понад 2 роки 48 43
Кількість постановлених ухвал щодо застосування заходів процесуального примусу  49 0
у тому числі у вигляді попередження 50  
видалення із залу засідання 51  
тимчасового вилучення доказів для дослідження судом 52  
привід 53  
Розділ 3.  Розгляд судових справ і матеріалів          
Найменування показника № рядка Кількість
кримінальне судочинство Розглянуто кримінальних проваджень, усього  1 61
у тому числі з постановленням вироку 2 56
з них із затвердженням угоди 3 9
відмовлено в затвердженні угоди і повернено прокурору для продовження досудового розслідування 4  
закрито кримінальне провадження 5 3
повернуто прокурору 6 1
направлено для визначення підсудності 7 1
Справи, у яких судом обрано запобіжний захід тримання під вартою  8 45
Звільнено з-під варти осіб  9  
Взято під варту осіб  10 2
Особи, звільнених судом під заставу 11  
Сума внесеної застави, грн  12  
Сума застави, зверненої на користь держави, грн  13  
Особи до яких застосовано спеціальну конфіскацію 14  
Кількість кримінальних проваджень, у яких здійснювалося спеціальне судове провадження 15  
Постановлено ухвал про надання судових доручень 16  
Справи, судове провадження в яких здійснювалось у режимі відеоконференції  17 47
Справи, розглянуті із фіксуванням судового процесу технічними засобами 18 126
Справи, що надійшли з інших судів  та після скасування судового рішення  19 12
Кримінальні провадження направлені поданням для визначення підсудності 20 1
Розглянуто справ судом присяжних  21  
Кількість судових рішень щодо розгляду питань про: виправлення описок і очевидних арифметичних помилок у судовому рішенні; роз'яснення судового рішення 22  
адміністративне судочинство Розглянуто справ під час підготовчого провадження  23  
у порядку письмового провадження 24 16
у скороченому провадженні 25 14
Суб'єкти звернення  фізичні особи 26 39
юридичні особи 27 9
у т.ч.  суб'єкти владних повноважень 28  
Розмір грошових коштів, грн. пред'явлено до стягнення (заявлено позовних вимог) 29  
присуджено до стягнення (задоволено позовних вимог) 30  
Постановлено окремих ухвал 31  
Справи, судове провадження в яких здійснювалось у режимі відеоконференції  32  
Справи, розглянуті із фіксуванням судового процесу технічними засобами 33 16
Кількість судових рішень щодо розгляду питань про: виправлення описок і очевидних арифметичних помилок у судовому рішенні; роз'яснення судового рішення; ухвалення додаткового судового рішення 34 3
цивільне судочинство Розглянуто справ з ухваленням заочного рішення 35 122
Суб'єкти звернення  фізичні особи 36 1 324
юридичні особи 37 808
у т.ч.  державні органи 38 4
Розмір грошових коштів, грн. пред'явлено до стягнення (заявлено позовних вимог) 39 10 562 372
присуджено до стягнення (задоволено позовних вимог) 40 9 348 934
Постановлено окремих ухвал 41  
Справи окремого провадження, розглянуті за участю присяжних 42 1
Справи, судове провадження в яких здійснювалось у режимі відеоконференції  43  
Справи, розглянуті із фіксуванням судового процесу технічними засобами 44 748
Кількість судових рішень щодо розгляду питань про: виправлення описок і очевидних арифметичних помилок у судовому рішенні; роз'яснення судового рішення; ухвалення додаткового судового рішення 45 28
Видано судом на виконання документів 46 537
на суму, грн. усього 47 8 673 313
про стягнення судового збору 48 235 278
Кількісний склад суддів  суду 
за штатом 49 14
мають повноваження щодо розгляду судових справ 50 10
                 
3.1. Загальна тривалість розгляду справ          
Справи і матеріали Кількість закінчених провадженням справ
 до 3 міс. включно понад 3 міс. до 1 року включно  понад 1 рік до 2-х років включно понад 2-х років до   3-х років включно понад 3 роки
кримінального  судочинства 555 20 8 1 2
адміністративного судочинства 16 7 2    
цивільного  судочинства 492 170 26 1  
про адміністративні правопорушення 421 15      
Розділ 4. Результативні показники розгляду справ    
Найменування показника № рядка Кількість
Відсоток справ та матеріалів, загальний термін проходження яких триває понад один рік 1 20%
у тому числі кримінального  судочинства 2 39%
адміністративного судочинства 3 3%
цивільного  судочинства 4 14%
про адміністративні правопорушення 5 0%
Відсоток розгляду справ 6 81%
Середня кількість розглянутих справ на одного суддю 7 191
Середня кількість справ та матеріалів, що перебували на розгляді в звітний період в розрахунку на одного суддю 8 401
Середня тривалість розгляду справи (днів) 9 47
кримінального  судочинства 10 37
адміністративного судочинства 11 97
цивільного  судочинства 12 77
про адміністративні правопорушення 13 10
       
       
Керівник: О.О. Мазур
  (підпис) (П.І.Б.)
       
Виконавець: О.Г. Залевський
  (підпис) (П.І.Б.)
Телефон:  
Факс:  
Електронна пошта:  
       
    3 квітня 2017 року