Задати питання Задати питання
flag Судова влада України

П Р А В И Л А ВНУТРІШНЬОГО ТРУДОВОГО РОЗПОРЯДКУ ХАРКІВСЬКОГО РАЙОННОГО СУДУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Загальних зборів працівників

Харківського районного суду Харківської області

№ 35/01-08/2014 від 26 грудня 2014 року, із змінами внесеними зборами суддів Харківського районного суду Харківської області від 18.04.2017 № 2/01-09/2017,  рішенням загальних зборів працівників Харківського районного суду Харківської області № 3 від 03 травня 2017 року, із змінами внесеними зборами суддів Харківського районного суду Харківської області від 04.10.2017 № 6/1 та загальними зборами працівників Харківського районного суду Харківської області від 04.10.2017 № 6

 

 

П Р А В И Л А

ВНУТРІШНЬОГО ТРУДОВОГО РОЗПОРЯДКУ

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОННОГО СУДУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

ІІ. ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ, ПРЕРЕВЕДЕННЯ

ТА ЗВІЛЬНЕННЯ ПРАЦІВНИКІВ СУДУ

Військовослужбовці, звільнені із Збройних Сил України, Служби безпеки України, Прикордонних військ України, Цивільної оборони України, Управління охорони вищих посадових осіб України, інших військових формувань, створених відповідно до законодавства України, та військовослужбовці, звільнені із Збройних Сил колишнього СРСР і Збройних Сил держав-учасниць СНД, подають військовий квиток та його копію.

для працівників, які виконують функції з обслуговування та робітників – три місяці.

Якщо після закінчення випробування працівник продовжує працювати, то він вважається таким, що витримав випробування, і трудовий договір з ним може бути розірвано лише на загальних підставах.

 

ІІІ. ОСНОВНІ ПРАВА І ОБОВ’ЯЗКИ ПРАЦІВНИКІВ СУДУ

Працівники несуть також інші обов’язки відповідно до чинного законодавства України.

 

ІV. ОСНОВНІ ОБОВ’ЯЗКИ КЕРІВНИЦТВА

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОННОГО СУДУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

  1. РОБОЧИЙ ЧАС І ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ

Понеділок-четвер:

Початок робочого дня – 09 год. 00 хв.

Перерва на обід – з 13 год. 00 хв. по 13 год. 45 хв.

Закінчення робочого дня – 18 год.00 хв.

П’ятниця:

Початок робочого дня – 09 год. 00 хв.

Перерва на обід – з 13 год. 00 хв. по 13 год. 45 хв.

Закінчення робочого дня – 16 год. 45 хв.

 

VІ. ЗАОХОЧЕННЯ ЗА УСПІХИ В РОБОТІ

 

VІІ. СТЯГНЕННЯ ЗА ПОРУШЕННЯ ТРУДОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ.

          Звільнення як дисциплінарне стягнення, може бути застосоване відповідно до пунктів 3, 4, 7, 8 статті 40 та статті 41 Кодексу законів про працю України.

          Дисциплінарні стягнення до працівників апарату суду застосовуються керівником апарату та оформляються наказом, який оголошується працівникові під розписку.

Дисциплінарне стягнення не може бути накладене пізніше шести місяців з дня вчинення проступку. За кожне порушення трудової дисципліни накладається лише одне дисциплінарне стягнення.

 

VIII. ПРОПУСКНИЙ РЕЖИМ

 

ІХ. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ.